ODESŁANIE USZKODZONEJ SONDY

ODDANIE SONDY CARBOPROBE W CELU NAPRAWY

ODDANIE SONDY CARBOPROBE W CELU NAPRAWY

Sondy CarboProbe są przyrządami pomiarowymi o wysokim stopniu zaawansowania technicznego, narażonymi na potencjalnie trudne warunki pracy. Żywotność sond CarboProbe zależy głównie od warunków ich użytkowania i przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi.

Jeśli zachodzi podejrzenie, że sonda CarboProbe nie działa prawidłowo, a informacje zawarte
w rozdziale dotyczącym rozwiązywania problemów nie okazały się pomocne w rozwiązaniu usterki, zalecamy odesłanie urządzenia do firmy Econox w celu dokonania analizy i naprawy.

Przed odesłaniem sondy do naprawy należy ją starannie zapakować w oryginalne opakowanie, oznaczyć jako „Urządzenie wrażliwe [Fragile Instrument] i odesłać do firmy Econox.

ECONOX SA
Rue de l’église 25
2942 Alle – Szwajcaria

W przypadku wysyłki spoza terytorium Szwajcarii prosimy o skorzystanie z przygotowanej dla Państwa faktury pro forma. Przykładową fakturę pro forma można pobrać tutaj.