RÓWNANIE NERNSTA (OBLICZANIE %O2)

OBLICZANIE STĘŻENIA TLENU NA PODSTAWIE SYGNAŁU SONDY CARBOPROBE

Proszę wprowadzić temperaturę pracy (500 – 1700 st. C) oraz zmierzony sygnał mV (0 – 1200 mV). Obliczane jest odpowiednie stężenie tlenu. W przypadku bardzo niskiego stężenia jest ono wyświetlane za pomocą notacji naukowej.

Kliknij tutaj, aby pobrać opracowany przez nas arkusz Excel umożliwiający obliczenia
w trybie offline

Równanie Nernsta wygląda następująco E = (RT/nF)ln(pO2/pO2‘)

gdzie:
E = siła elektromotoryczna, (mV)
R = stała gazowa
T = temperatura wyrażona w kelwinach
n = liczba elektronów przenoszonych w reakcji połówkowej
F = stała Faradaya
p = ciśnienie cząstkowe (ułamek molowy)

Powyższe równanie opisuje siłę elektromotoryczną (SEM). Powstaje ona, gdy stężenie reagenta różni się od rozkładu stężeń w elektrolicie.

Jeśli tlen ma być mierzony, przy użyciu elektrolitu na bazie cyrkonu i powietrza atmosferycznego przy wartości referencyjnej pO2 = 0,209, to równanie to upraszcza się do następującej postaci:

pO2 = 0,209 exp(-46.421 E/T)

Równanie to można przekształcić, aby umożliwić obliczenie SEM na podstawie znanego stężenia referencyjnego stężenia tlenu, dla którego dokonano pomiaru:

E = 0,0496 T log(pO2/0,209)

ECONOX oferuje szeroki zakres sond przemysłowych, jak również sond wykorzystywanych w badaniach naukowych oraz w zakładach garncarskich.