NERNST DENKLEMİ (%O2 HESAPLAMA)

CarboProbe SENSÖR SİNYALİNDEN OKSİJEN KONSANTRASYONUNUN HESAPLANMASI

Lütfen çalışma sıcaklığını (500 – 1700 santigrat derece) ve ölçülen mV (0 – 1200 mV) sinyalini girin. Karşılık gelen oksijen konsantrasyonu hesaplanır. Çok düşükse, bilimsel notasyonda görüntülenir.

Çevrimdışı hesaplama için Excel dosyamızı indirmek için buraya tıklayın

Nernst denklemi E = (RT/nF)ln(pO2/pO2‘)

Burada:
E = sensör elektromotor kuvveti, (mV)
R = gaz sabiti
T = sıcaklık, (Kelvin)
n = reaktant tür başına yük sayısı
F = Faraday sabiti
p = kısmi basınç (mole kesri)

Bu denklem bir elektrolitin her bir tarafında bir reaktantın farklı konsantrasyonları olduğunda gelişen elektromotiv kuvveti (emf) tanımlar.

Bir zirkonya seramik elektrolit ve atmosferik hava kullanılarak oksijen ölçülecekse, referans olarak pO2 = 0,209 ile bu denklem şu şekilde basitleşir:

pO2 = 0.209 exp(-46.421 E/T)

Bu denklem bilinen bir referans konsantrasyondan ve ölçülen bir oksijen konsantrasyonundan emf’nin hesaplanmasına izin verecek şekilde yeniden düzenlenebilir.

E = 0.0496 T log(pO2/0.209 )

ECONOX yüksek sıcaklıkta oksijenin ölçümü için bir endüstriyel, bilimsel sondalar ve çömlekçilik sondaları yelpazesi sunar