WARUNKI GWARANCJI I SPRZEDAŻY

WARUNKI GWARANCJI I SPRZEDAŻY

ECONOX SA udziela 12-miesięcznej gwarancji (o ile nie wskazano inaczej) od daty podanej na dowodzie dostawy.

ECONOX SA zobowiązuje się do jak najszybszej naprawy lub wymiany wszystkich części uznanych za wadliwe lub niezdatne do użytku, jeśli usterka wynika z wadliwego lub niewłaściwego materiału bądź błędu konstrukcyjnego czy produkcyjnego. Wymienione części stają się naszą wyłączną własnością.

Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu z uwagi na uszkodzenia. W przypadku naprawionych lub wymienionych części gwarancja wygasa w tym samym czasie, co w przypadku dostawy głównej.

Gwarancja nie obejmuje:

  • Uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania warunków użytkowania i konserwacji opisanych w instrukcji obsługi
  • Uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, oddziaływaniem zewnętrznych czynników chemicznych lub elektrolitycznych, jak również szkodliwym wpływem środowiska lokalnego
  • Części podlegających normalnemu zużyciu (elektroda zewnętrzna, elektrolit z tlenku cyrkonu [ZrO2] itp.).

Gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli Klient lub strona trzecia dokonają zmian w przedmiocie umowy, jeśli uzupełnią go w szczególności o nowe elementy lub jeśli naprawią go bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. To samo ma zastosowanie, jeśli Klient zaniecha natychmiastowego podjęcia koniecznych środków w celu uniknięcia pogłębienia się szkody. Gwarancja wygasa również
w przypadku niedotrzymania warunków płatności.

O ile Sprzedający w ciągu 10 dni od dostawy Towarów nie otrzyma od Kupującego pisemnego zawiadomienia o jakimkolwiek działaniu lub rzeczy, w związku z którym istnieje domniemanie, że Towary nie są zgodne z Umową, Towary będą uznane za przekazane, dostarczone i przyjęte pod każdym względem w pełnej zgodności z Umową, a Kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do odmowy ich przyjęcia ani do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie lub o inne zadośćuczynienie
w związku z domniemanym zaniedbaniem i/lub naruszeniem warunków gwarancji i/lub jakichkolwiek innych postanowień.

Nie ma możliwości dochodzenia żadnych roszczeń z tytułu ewentualnych strat produkcyjnych związanych z interwencjami gwarancyjnymi.

W przypadku okresu pogwarancyjnego, koszty weryfikacji usterki i naprawy ponosi Kupujący. Podczas naprawy Kupujący nie może żądać wymiany urządzenia na nowe.

POLITYKA ZWROTÓW I REFUNDACJI

Wszystkie nasze towary (Sondy oraz ControX) nie podlegają zwrotowi. Wynika to z faktu, że są one wykonywane na zamówienie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

—-

CZĘŚĆ 1 – CO SIĘ DZIEJE Z PAŃSTWA DANYMI?

Kiedy dokonują Państwo zakupu w naszym sklepie, w ramach procesu kupna i sprzedaży, zbieramy podane przez Państwa dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Kiedy przeglądają Państwo stronę naszego sklepu, automatycznie otrzymujemy również adres IP Państwa komputera, dzięki czemu uzyskujemy informacje na temat Państwa przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego. E-mail marketing (jeśli dotyczy): Za Państwa zgodą możemy wysyłać Państwu e-maile dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualnych informacji.

Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy nikomu Państwa danych osobowych. Możemy wysyłać Państwu oferty promocyjne (1-2 razy w roku), jeśli wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie podczas procesu składania zamówienia.

CZĘŚĆ 2 – ZGODA

W jaki sposób zostanie uzyskana moja zgoda? Kiedy przekazują nam Państwo swoje dane osobowe
w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, uzgodnienia dostawy lub zwrotu zakupionego towaru, oznacza to, że wyrażają Państwo zgodę na ich gromadzenie i wykorzystywanie przez nas wyłącznie w tym ściśle określonym celu. Jeśli zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie danych osobowych z innego powodu, np. w celach marketingowych, poprosimy Państwa bezpośrednio o wyrażenie zgody i damy Państwu możliwość odmowy.

W jaki sposób zmogę wycofać zgodę? Jeśli po wyrażeniu zgody zmienią Państwo zdanie, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na nasz kontakt z Państwem w celu dalszego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania Państwa danych, kontaktując się z nami pod adresem info@econox.com lub wysyłając pismo na adres: Econox – Swiss quality oxygen sensors and probes Route de Miécourt 16 Alle  CH 2942

CZĘŚĆ 3 – UJAWNIANIE INFORMACJI

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe w przypadku, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy naruszą Państwo nasze Warunki Świadczenia Usług.

CZĘŚĆ 4 – SHOPIFY

Nasz sklep internetowy jest obsługiwany przez przedsiębiorstwo Shopify Inc., które zapewnia nam platformę e-commerce, gdzie sprzedajemy nasze produkty i usługi. Państwa dane są przechowywane w magazynie danych Shopify, bazach danych i aplikacji Shopify. Państwa dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze, z użyciem zapory sieciowej.

Płatności: Jeśli zdecydują się Państwo na płatność za pomocą bezpośredniej bramki w celu finalizacji zakupu, wówczas Shopify przechowuje dane dotyczące Państwa karty kredytowej. Są one szyfrowane zgodnie z normą bezpieczeństwa Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Dane dotyczące transakcji zakupu są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do sfinalizowania transakcji. Po zakończeniu tej operacji informacje dotyczące transakcji zakupu są usuwane. Wszystkie bramki płatności bezpośrednich spełniają normy bezpieczeństwa PCI-DSS, opracowane przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI, powołaną wspólnie przez marki takie jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Standardy PCI-DSS zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania informacji dotyczących kart kredytowych przez nasz sklep i jego dostawców usług. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj w Warunkach Świadczenia Usług Shopify lub tutaj w Oświadczeniu o prywatności.

CZĘŚĆ 5 – USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONY TRZECIE

Zasadniczo dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać
i ujawniać Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia im wykonywania usług, które świadczą na naszą rzecz.  Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, jak na przykład bramki płatności i inne podmioty przetwarzające transakcje płatnicze, mają własną politykę prywatności w odniesieniu do informacji, które musimy im przekazać w związku
z transakcjami zakupu. W przypadku tych dostawców zalecamy zapoznać się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć sposób, w jaki Państwa dane osobowe będą przez nich przetwarzane.  W szczególności należy pamiętać, że niektórzy dostawcy mogą mieć siedzibę lub zakłady zlokalizowane w innej jurysdykcji niż Państwo lub nasza firma. W związku z tym, jeśli zdecydują się Państwo na dokonanie transakcji z udziałem zewnętrznego dostawcy usług, wówczas Państwa dane mogą podlegać prawom jurysdykcji, w której ten dostawca usług ma swoją siedzibę lub zakłady. Na przykład, jeśli mieszkają Państwo w Kanadzie, a Państwa transakcja jest przetwarzana przez bramkę płatniczą zlokalizowaną w Stanach Zjednoczonych, wówczas Państwa dane osobowe wykorzystane przy realizacji tej transakcji mogą podlegać ujawnieniu na mocy przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, w tym ustawy Patriot Act. W momencie opuszczenia strony internetowej naszego sklepu lub przekierowania na stronę lub aplikację strony trzeciej, nie podlegają już Państwo niniejszej Polityce Prywatności ani Warunkom Świadczenia Usług naszej strony internetowej.

Linki Po kliknięciu na linki znajdujące się na stronie naszego sklepu, mogą Państwo zostać przekierowani na inną stronę. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące polityki prywatności obowiązujące na innych stronach i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności. Google Analytics: Nasz sklep korzysta z Google Analytics, dzięki któremu uzyskujemy informacje o tym, kto odwiedza naszą witrynę i jakie strony są przeglądane.

CZĘŚĆ 6 – BEZPIECZEŃSTWO

Aby chronić Państwa dane osobowe, podejmujemy stosowne środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe zapobiegając ich utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, dostępowi, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu. Jeżeli udostępniają nam Państwo dane dotyczące Państwa karty kredytowej, informacje te są szyfrowane przy użyciu technologii secure socket layer (SSL) oraz algorytmem AES z użyciem klucza o długości 256 bitów.  Pomimo, że żadna metoda przesyłu danych przez Internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna, przestrzegamy wszystkich wymogów PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe ogólnie przyjęte standardy branżowe.

CZĘŚĆ 7 – PLIKI COOKIE

Poniżej przedstawiamy listę plików cookie, które wykorzystujemy. Wyszczególniliśmy je tutaj, aby mogli Państwo zdecydować, czy chcą Państwo je wyłączyć, czy też nie.  _session_id, unikalny token, sesyjny, pozwala Shopify zapisywać informacje o Państwa sesji (referrer, strona główna itp.).  _shopify_visit, dane nie są zatrzymywane, wygasa po 30-tu minutach od ostatniej wizyty. Używane przez moduł śledzenia statystyk dostawcy naszej strony internetowej do rejestrowania liczby odwiedzin._shopify_uniq, dane nie są zatrzymywane, wygasa każdego kolejnego dnia
o północy. Pozwala obliczyć liczbę odwiedzin jednego klienta w sklepie.
koszyk, unikalny token, zapisany przez okres 2 tygodni, przechowuje informacje o zawartości koszyka.  _Secure_session_id, unikalny token, sesyjny, zapamiętuje informację o sesji podczas płatności w kasie.
storefront_digest, unikalny token, nie wygasa, w przypadku zabezpieczenia sklepu hasłem, zapamiętuje czy dany użytkownik ma dostęp do sklepu. PREF, zapisany przez bardzo krótki czas, ustawiony przez Google. Śledzi, kto odwiedza sklep i gdzie ta osoba się znajduje.

CZĘŚĆ 8 – WIEK UŻYTKOWNIKA                                                                       

Korzystając z tej strony, oświadczają Państwo, że są osobami pełnoletnimi lub że są Państwo osobami pełnoletnimi i wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką.

CZĘŚĆ 9 – ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z jej treścią. Zmiany i doprecyzowania wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu na stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej polityki, powiadomimy Państwa w tym miejscu o jej aktualizacji, tak aby byli Państwo świadomi, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, wykorzystujemy je i/lub ujawniamy. Jeśli nasz sklep zostanie przejęty lub połączony z inną spółką, Państwa dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli nadal sprzedawać Państwu nasze produkty.

PYTANIA I DANE KONTAKTOWE

Jeśli chcą Państwo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić, zmienić lub usunąć jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Państwa temat, złożyć skargę lub po prostu uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. przestrzegania przepisów
o ochronie prywatności pod adresem: info@econox.com bądź o przesłanie pisma na adres: Econox – Swiss quality oxygen sensors and probes [Dotyczy: Przestrzegania przepisów o ochronie prywatności]  [Route de Miécourt 16 Alle  CH 2942

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

—–

INFORMACJE OGÓLNE

Operatorem niniejszej strony internetowej jest firma econox. Terminy takie jak: „my”, „nas” i „nasz”, pojawiające się na niniejszej stronie, odnoszą się do firmy econox. Firma econox udostępnia niniejszą witrynę internetową wraz ze wszystkimi informacjami, narzędziami i usługami dostępnymi na niniejszej stronie użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków, zasad i powiadomień określonych w niniejszym dokumencie.

Odwiedzając naszą stronę i / lub dokonując za jej pośrednictwem zakupu, korzystają Państwo
z naszej „Usługi” i akceptują poniższe warunki („Warunki Świadczenia Usług”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług dotyczą wszystkich Użytkowników strony, w tym, bez ograniczeń, Użytkowników, którzy przeglądają stronę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub współautorami treści.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług przed uzyskaniem dostępu lub rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, akceptują Państwo  niniejsze Warunki Świadczenia Usług. Jeśli nie akceptują Państwo wszystkich warunków niniejszej umowy, nie mogą Państwo uzyskiwać dostępu do naszej strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią ofertę, jej przyjęcie jest ściśle ograniczone do niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, dodawane do istniejącego sklepu, również podlegają Warunkom Świadczenia Usług. Z najnowszą wersją Warunków Świadczenia Usług można zapoznać się w dowolnym momencie za pośrednictwem niniejszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Świadczenia Usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian uznaje się za ich akceptację.

Nasz sklep internetowy jest obsługiwany przez przedsiębiorstwo Shopify Inc., które zapewnia nam platformę e-commerce, gdzie sprzedajemy nasze produkty i usługi.

CZĘŚĆ 1 – REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki Świadczenia Usług, oświadczają Państwo, że są osobami pełnoletnimi lub że są Państwo osobami pełnoletnimi i wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką. Zabrania się wykorzystywania naszych produktów do celów niezgodnych z prawem lub działań nieuprawnionych, jak również nie mogą Państwo, korzystając z Serwisu, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Państwa jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). Zabrania się przesyłania wszelkich robaków, wirusów lub innych kodów o charakterze destrukcyjnym. Złamanie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług na Państwa rzecz.

CZĘŚĆ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z jakiejkolwiek przyczyny
w dowolnym momencie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści dotyczące jego osoby
(z wyłączeniem danych dotyczących kart kredytowych) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmować (a) transmisję za pośrednictwem różnych sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie do wymogów technicznych połączonych sieci lub urządzeń. Dane dotyczące kart kredytowych są zawsze szyfrowane podczas przekazywania ich za pośrednictwem sieci. Użytkownik zobowiązuje się nie odtwarzać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie eksploatować jakiejkolwiek części Usługi ani nie korzystać bądź uzyskiwać dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez uprzedniego uzyskania od nas wyraźnej pisemnej zgody. Nagłówki zastosowane w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

CZĘŚĆ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy informacje udostępnione na niniejszej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały zamieszczone na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie należy się na nich opierać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez uprzedniego zapoznania się z głównymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie działania
w oparciu o materiały zawarte na tej stronie Użytkownik podejmuje na własne ryzyko. Witryna ta może zawierać pewne informacje o charakterze historycznym. Informacje o charakterze historycznym, naturalnie, nie są aktualne i zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartych na tej stronie w dowolnym czasie, ale nie ma obowiązku aktualizowania jakichkolwiek znajdujących się na niej informacji. Użytkownik wyraża zgodę na samodzielne monitorowanie zmian wprowadzanych na naszej stronie.

CZĘŚĆ 4 – MODYFIKACJE W ZAKRESIE USŁUG I CEN

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (bądź jakiejkolwiek jej części lub elementu), bez uprzedniego powiadomienia, w dowolnym momencie. Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika ani stron trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

CZĘŚĆ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeżeli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Takie produkty lub usługi mogą występować w ograniczonych ilościach i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie w oparciu o naszą Politykę Zwrotów. Firma dołożyła wszelkich starań, aby kolory i wizerunki produktów dostępnych w sklepie były przedstawione możliwie jak najwierniej. Nie możemy zagwarantować, że kolor wyświetlany na Państwa monitorze będzie wierny oryginałowi. Firma zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązana, do ograniczenia sprzedaży swoich produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Z prawa tego możemy korzystać w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości produktów lub usług, które oferujemy. Wszelkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, wyłącznie wedle naszego uznania. Firma zastrzega sobie prawo do zaprzestania sprzedaży dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące jakiegokolwiek produktu lub usługi złożone za pośrednictwem tej strony uznane są za nieważne, jeżeli są zabronione przez przepisy prawa. Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną naprawione.

Przewidywany czas dostawy wynosi od 1 do 2 tygodni dla sond tlenowych i termoelementów oraz od 3 do 4 tygodni dla czujników tlenu ZRO2.

SEKCJA 6 – POPRAWNOŚĆ DANYCH DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ I KONT KLIENTA

Firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia jakiegokolwiek zamówienia złożonego przez Użytkownika. Możemy, wedle własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupionych produktów przypadające na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień, które wykorzystują ten sam adres rozliczeniowy i/lub adres do wysyłki. W przypadku dokonania przez nas zmiany lub anulowania zamówienia, możemy podjąć próbę powiadomienia Użytkownika kontaktując się z nim za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub na adres rozliczeniowy/numer telefonu podany w chwili składania zamówienia. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zakazu składania zamówień, które, wyłącznie w naszej ocenie, wydają się być składane przez sprzedawców, pośredników lub dystrybutorów.

Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, kompletne i poprawne informacje dotyczące zakupu i konta w przypadku wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji swojego konta i pozostałych danych, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz ich dat ważności, aby umożliwić nam realizację transakcji
i kontakt w razie potrzeby.

Faktury wysyłane są wraz z przesyłką.

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów.

CZĘŚĆ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, które nie są przez nas w żaden sposób monitorowane, nie mamy nad nimi kontroli ani możliwości nadzoru. Użytkownik potwierdza i przyjmuje do wiadomości fakt, iż udostępniamy takie narzędzia „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”, bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków i bez jakichkolwiek zapewnień. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Wszelkie korzystanie przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem strony odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i wedle własnego uznania, a Użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i zaakceptował warunki, na jakich narzędzia są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę(-ów) zewnętrznego(-ych). Firma może również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom Świadczenia Usług.

CZĘŚĆ 8 – LINKI DO WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszych Usług mogą zawierać materiały pochodzące od stron trzecich. Linki do witryn internetowych stron trzecich znajdujące się na tej stronie mogą kierować Użytkownika do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, które nie są z nami powiązane. Firma nie jest zobowiązana do badania lub oceny treści publikowanych na stronach tych podmiotów zewnętrznych lub weryfikacji ich poprawności oraz nie gwarantuje
i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały lub witryny internetowe stron trzecich, ani za żadne inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonywanych za pośrednictwem witryn internetowych stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami stosowanymi przez strony trzecie i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, zastrzeżenia lub pytania dotyczące produktów stron trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do tych stron.

CZĘŚĆ 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I POZOSTAŁE ZGŁOSZENIA

Jeśli na naszą prośbę prześlą Państwo pewne określone materiały (na przykład prace konkursowe) lub bez naszej prośby prześlą Państwo własne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (zwane dalej łącznie „komentarzami”), wyrażają Państwo zgodę na edycję, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie oraz wykorzystywanie w inny sposób w jakimkolwiek medium
w dowolnym czasie i bez ograniczeń wszelkich komentarzy, które Państwo nam przekazali. Firma nie jest i nie będzie zobowiązana do (1) zachowania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) wypłaty wynagrodzenia za jakiekolwiek komentarze; lub (3) udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, redagować lub usuwać treści, które wedle naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, stanowią groźbę, zniesławienie, oszczerstwo, mają charakter pornograficzny, nieprzyzwoity lub w inny sposób są niestosowne bądź naruszają własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki Świadczenia Usług. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać w swoich komentarzach żadnych praw stron trzecich,
w tym praw autorskich, znaków towarowych, prawa do prywatności, godności osobistej ani innych dóbr osobistych lub praw własności. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać
w swoich komentarzach treści zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych bądź nieprzyzwoitych oraz potwierdza, że komentarze nie będą zawierać wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej strony internetowej. Zabronione jest używanie fałszywego adresu e-mail, podszywanie się pod inną osobę lub wprowadzanie firmy lub stron trzecich w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze oraz za ich poprawność. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez Użytkownika lub strony trzecie.

CZĘŚĆ 10 – DANE OSOBOWE

Udostępniane przez Państwa za pośrednictwem sklepu dane osobowe podlegają naszej Polityce Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

CZĘŚĆ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Sporadycznie na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów wysyłki, czasu realizacji i dostępności. Firma zastrzega sobie prawo do korekty wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia przez Użytkownika). Firma nie jest zobowiązana do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji zawartych w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej, w tym, bez ograniczeń, informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w ramach Usługi lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, nie powinna być traktowana jako wskazanie, że wszystkie informacje w ramach Usługi lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

CZĘŚĆ 12 – NIEDOZWOLONE FORMY UŻYTKOWANIA

Obok innych zakazów określonych w Warunkach Świadczenia Usług, Użytkownikowi zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych
z prawem; (c) w celu naruszenia jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, regionalnych lub krajowych przepisów, regulaminów, ustaw lub lokalnych rozporządzeń; (d) w celu naruszenia lub pogwałcenia praw własności intelektualnej firmy lub praw własności intelektualnej innych podmiotów; (e) do nękania, znęcania się, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, pomawiania, poniżania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność; (f) do przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) do zamieszczania lub przesyłania wirusów lub innych rodzajów złośliwego kodu, który będzie lub może być użyty w jakikolwiek sposób mogący wpłynąć na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu; (h) do gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych podmiotów; (i) celem spamowania, phishingu, pharmingu, podszywania się, spideringu, crawlowania lub scrapingu; (j) w celach nieprzyzwoitych lub niemoralnych; lub (k)
w celu zakłócania funkcjonowania bądź obchodzenia zabezpieczeń Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. Firma zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi uprawnień do korzystania z Usługi lub powiązanej strony internetowej w przypadku dopuszczenia się którejkolwiek z niedozwolonych form użytkowania.

CZĘŚĆ 13 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zapewnia, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie zapewniamy, że rezultaty, które mogą być uzyskane w ramach korzystania z Usługi będą dokładne i wiarygodne. Użytkownik wyraża zgodę na okresowe wyłączenie Usługi na czas nieokreślony lub jej anulowanie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik jednoznacznie potwierdza, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z niej następuje na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem Usługi są
(z wyjątkiem przypadków wyraźnie przez nas określonych) przekazywane w formie „jakie są”
i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, zapewnień lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków pokupności, jakości handlowej, zdatności do określonego celu, trwałości, tytułu
i nienaruszalności. W żadnym przypadku firma econox, jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty stowarzyszone, przedstawiciele, wykonawcy, stażyści, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to w oparciu o umowę, delikt (w tym zaniedbanie), z tytułu odpowiedzialności absolutnej lub innej, wynikającej z korzystania z usług lub produktów nabytych za pośrednictwem usługi, lub z tytułu innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, między innymi,
z tytułu błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści, lub z tytułu strat lub szkód wszelkiego rodzaju powstałych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli Użytkownik został poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Z uwagi na fakt, że niektóre państwa lub systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich państwach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

CZĘŚĆ 14 – ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności firmę econox oraz jej spółki dominujące, zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli, wykonawców, licencjodawców, dostawców usług, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów zastępstwa procesowego, wnoszonych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z lub wynikających z naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków Świadczenia Usług lub dokumentów włączonych do nich w drodze odniesienia, lub naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek przepisu lub praw strony trzeciej.

CZĘŚĆ 15 – KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo to egzekwowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za odrębną od niniejszych Warunków Świadczenia Usług, przy czym takie stwierdzenie nie będzie wpływać na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

CZĘŚĆ 16 – ROZWIĄZANIE UMOWY

Wszelkie zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po jej rozwiązaniu. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Użytkownika lub firmę econox. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki Świadczenia Usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie zamierza dłużej korzystać z naszych Usług, lub gdy zaprzestanie korzystania z naszej strony. Jeśli według naszej oceny Użytkownik nie spełni lub podejrzewamy, że nie spełnił któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, a Użytkownik będzie nadal zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych kwot do dnia zakończenia obowiązywania umowy włącznie; i/lub odpowiednio możemy odmówić Użytkownikowi dostępu do naszych Usług (lub ich części).

CZĘŚĆ 17 – CAŁOŚĆ POROZUMIENIA

Niewykonanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie przepisy i zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Użytkownikiem a firmą i regulują korzystanie przez Użytkownika z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoległe umowy, komunikaty i propozycje, ustne bądź pisemne, między Użytkownikiem a firmą (w tym, między innymi, wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Świadczenia Usług). Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków Świadczenia Usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.

CZĘŚĆ 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług oraz wszelkie odrębne umowy, na podstawie których świadczymy nasze usługi, podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Route de Miécourt 16 Alle  CH 2942.

CZĘŚĆ 19 – ZMIANY W NINIEJZYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG 

Z najnowszą wersją Warunków Świadczenia Usług można zapoznać się w dowolnym momencie za pośrednictwem niniejszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków Świadczenia Usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej, wedle własnego uznania. Państwa obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem ewentualnych zmian. Dalsze korzystanie
z witryny lub uzyskiwanie do niej dostępu po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków Świadczenia Usług uznaje się za ich akceptację.

CZĘŚĆ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Warunków Świadczenia Usług prosimy kierować na adres info@econox.com.