ZASADY POSTĘPOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA, JAKOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania naszej firmy, przywiązujemy każdego dnia szczególną uwagę do bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska. Celem tego zobowiązania jest zapewnienie naszym pracownikom możliwości bardziej efektywnej pracy przy jednoczesnym zminimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne oraz prowadzenie działalności
z poszanowaniem zdrowia naszych pracowników i przestrzegania obowiązujących przepisów.

Zobowiązujemy się do:

  • Ciągłego pomiaru skuteczności naszego systemu jakości i ochrony środowiska oraz jego nieustannego udoskonalania
  • Zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim naszym pracownikom oraz odpowiedniej konserwacji sprzętu, który oddajemy do ich dyspozycji
  • Kontroli naszego wpływu na środowisko
  • Minimalizowania ilości zużywanej przez nas energii
  • Uwrażliwienia wszystkich naszych pracowników na znaczenie selektywnej segregacji odpadów, jak również na korzyści wynikające z naszej polityki jakości, zapewniające przetrwanie przedsiębiorstwa
  • Zaspokojenia potrzeb naszych Klientów poprzez zrozumienie ich oczekiwań i sprostanie wymaganiom
  • Kształcenia wszystkich naszych pracowników w zakresie odpowiedzialnego podejścia do jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Zarząd ECONOX SA zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków, które umożliwią wszystkim pracownikom realizację działań określonych w niniejszych zasadach postępowania przedsiębiorstwa. Oczywistym jest, że wartości te nie zostaną przez nas porzucone lub zlekceważone kosztem wydajności lub ze względu na brak czasu.

ZARZĄD