ÇALIŞMA İLKESİ

Bir oksijen sondasının çalışma ilkesi iki ayrı gazlı ortamdaki iki oksijen kısmi basıncının karşılaştırılmasına dayalıdır. Ölçme elemanını temsil eden zirkonyanın kristal yapısında çatlaklar vardır, yani oksijen iyonlarının kaplayabileceği yerlerden bazıları boştadır. 600 °C’nin üstündeki bir sıcaklıkta oksijen iyonları yer değiştirmeye başlar, bu da bu seramik malzemenin tipik bir özelliğidir. Böylece ölçme elemanı iletken hale gelir. Üretilen gerilim oksijen konsantrasyonlarının bağıl farkıyla ısıl işlem atmosferinin sıcaklığı arasındaki bir ilişkiyi temsil eder.

Kısmi basınçları karşılaştırmak için, oksijen sondasısına bilinen oksijen içeriğine sahip bir gaz verilmelidir (ortam havası: %O2 = %20,9) Buna referans hava deriz. Dahası, bazı Econox sondalar gerçek işlem sıcaklığının ölçülmesine izin verilen bir ısılçiftle donatılmıştır.

Böylece kullanıcı CO içeriğini ya analizle ya da teorik hesapla öğrenir ve Econox oksijen sondalarının ölçtüğü değerleri hesaba katan bir kişi ısıl işlem atmosferindeki karbon potansiyelini (ve oksijen konsantrasyonunu) tespit edebilir.

Bir oksijen sondasının ölçüm elemanının sınırlı bir ömrü vardır. Yüzey katmanı ısıl işlem atmosferinde bulunan safsızlıklara bağlı olarak değişir. Dolayısıyla ölçüm elemanı empedansı kabul edilen toleransları aştığı zaman değiştirilmelidir.

CarboProbe ZI pro ve ZS Pro sondalarımızda zirkonya ölçüm elemanının bir taze hava akışıyla temizlenmesine izin vermek için temizleme havası kullanılır. Temizleme havası CarboProbe CP, DS, LT ve HT’de mevcut değildir.